Heilig Bruurke

't Heilig Bruurke

Broeder Everardus Witte (1868-1950) was portier in het Fransiscanenklooster van ongeveer 1920 tot aan zijn dood in 1950. Hij kwam op voor de onderkant van de Megense gemeenschap. Na zijn dood werd hij daarvoor vereerd met een eigen kapel, waar nu nog dagelijks mensen een briefje met daarop een wens (voor een ander) aan hem geven, in de hoop dat die wens uitkomt.

Gebed om uitkomst in moeilijkheden
Broeder Everardus, gij hebt – hoewel kloosterling zijnde en hoog door Godbe- genadigd – evengoed uw moeilijkheden gehad als ik, die op het ogenblik geen uitkomst meer zie.
Ook voor u is het leven een strijd geweest, doch in uw onbegrens vertrouwen op Jesus’ H. Hart hebt gij steeds uitkomst gevonden, waar menselijkerwijze ook voor u soms geen uitkomst mogelijk scheen.
Verkrijg mijn broeder, door uw voorspraak eenzelfde vertrouwen op Jesus’ H. Hart als gij hebt gehad, opdat ik daardoor gesterkt mijn moeilijkheden het hoofd kan bieden en, indien het mij zalig is, er van bevrijd moge worden.
Amen.
Onze Vader . . .
Wees Gegroet . . .
Eer aan de Vader . . .
Broeder Everardus, bid voor mij.
Broeder Everardus, wees mijn voorspreker.

Uit: Everardus Witte ’t “heilig Bruurke” van Megen
Levensschets en noveengebeden door Marc. Heijer O.F.M. ‘s-Hertogenbosch 1957