Graaf de Brimeu

Graaf de Brimeu

Graaf Charles de Brimeu leefde van 1524 tot 1572. Hij is nu vereeuwigd in een standbeeld op het naar hem genoemde Graaf de Brimeuplein. Hij zat in het Huis Habsburg, in de ‘Order of the Golden Fleece’, oftewel de Orde van het Gulden Vlies. Dit was een groep edelen rond de spaanse koning. In die tijd werd Megen nog als ‘Meghen’ geschreven. De Graaf vertegenwoordigde de Adel, de hogere stand. Het standbeeld toont hem in vol ornaat, met de hand aan het gevest van zijn zwaard en zijn voet op een klein kanon. Het standbeeld van Carolus de Brimeu is vervaardigd door de Bosschenaar Frans Donders. Het heeft eerst op het kerkhof bij de kerk gestaan, maar is later verplaatst naar het Graaf de Brimeuplein. Carolus de Brimeu heeft een grote invloed op Megen gehad. De meeste vestingstadjes aan de Maas waren grotendeels protestants behalve Megen. Dat was vooral het werk van Carolus de Brimeu. In tegenstelling tot Willem van Oranje, bleef Carolus de Brimeu de Spaanse vorst trouw, waardoor Megen katholiek bleef.