Dorpsraad

logodorpsraad01

De gemeente Oss is verdeeld in een aantal bestuurlijke “wijken”. Alle wijken hebben een dorpsraad met dezelfde bevoegdheden en taken. De kernen Megen, Haren en Macharen, (de voormalige gemeente Megen ca.) is zo’n “wijk”.

DORPSRADEN

Momenteel heeft Oss een aantal dorpsraden. Voor Megen is de dorpsraad Megen, Haren en Macharen van belang.
Kijk voor meer info op de website van de dorpsraad : www.dorpsraadmhm.nl.

VERGADERINGEN

De dorpsraad vergadert gemiddeld éénmaal per zes weken roulerend in de kernen Megen, Haren en Macharen. Bijna alle vergaderingen zijn openbaar. Kijk voor meer info op de site van de dorpsraad Megen, Haren en Macharen.