Disclaimer

ALGEMEEN
De auteursrechten van deze website liggen bij de makers van deze website. De informatie op deze website wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en waar mogelijk actueel gehouden. Desondanks kan door de webredactie geen garantie worden gegeven dat de informatie juist is en ook blijft. Wilt u teksten of beeldmateriaal gebruiken voor eigen doeleinden, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen. U kunt uw verzoek mailen naar de webredactie.

GASTENBOEK
www.megen.info is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gastenboek. Het gastenboek wordt automatisch gegenereerd op basis van door anderen ingevulde gegevens. Indien u problemen heeft met teksten of opmerkingen in het gastenboek, dient u contact op te nemen met de webredactie van www.megen.info. Hierbij dient u wel de volgende gegevens te vermelden:

-> Datum en naam van de inzender.
-> Uw eigen naam met uw E-mailadres.
-> Omschrijving van het probleem.

Wees voorzichtig met het geven van je E-mail adres. Gebruik bij voorkeur een alias die je zelf weer eenvoudig kunt aanpassen.

De webredactie heeft het recht om naar eigen inzicht en zonder opgave van redenen berichten uit het gastenboek te verwijderen. Zij is hiervoor vooraf maar ook achteraf geen verantwoording schuldig aan de opsteller van het bericht.