Acropolis

Acropolis

Acropolis is tegenwoordig het gemeenschapshuis, waar allerlei verenigingen gebruik van kunnen maken. Zo zit er de Heemkundekring, die de geschiedenis van Megen en omstreken bestudeerd er er regelmatig open dagen houdt. Er zijn zalen voor opvoeringen van de harmonie en van toneelstukken en er is een gymzaal die door de basisschool Klimop en door een aantal verenigingen gebruikt wordt. Ook het Bruin Cafe wordt nog goed bezocht. Het is begonnen in 1645 als een Latijnse School. Tweehonderd jaar later werd het: Het St. Anthonis Gymnasium. Tot aan 1968 is het dat gebleven, met als waarschijnlijk bekendste naam Titus Brandsma als een van de leerlingen. In 1968 werd de naam veranderd in Acropolis en het gebouw kreeg de hierboven beschreven functie. Enige jaren geleden is het gebouw grondig gerestaureerd, zodat het die functie trots kan vervullen.

Klik hier voor de eigen website van Acropolis.